akcje marketingowe

ZALICZKI UISZCZA TEN, KTO WYPŁACA PREMIĘ > RZECZPOSPOLITA

W przypadku różnego rodzaju akcji promocyjnych organizowanych przez podatnika przy współpracy z agencją marketingową, na gruncie PIT powstają wątpliwości, który podmiot powinien pełnić funkcje płatnicze (ewentualnie obowiązki informacyjne) w związku z powstaniem przychodu podatkowego po stronie beneficjenta (nagrodzonego). Od dłuższego już czasu utrzymuje się stosunkowo jednolita linia interpretacyjna organów podatkowych, zgodnie z którą obowiązek płatnika (ew. obowiązek informacyjny) w PIT ciąży na podmiocie, który ponosi ekonomiczny ciężar nagród/prezentów/premii. Okoliczność, iż nagrody...

czytaj dalej

ZALICZKI UISZCZA TEN, KTO WYPŁACA PREMIĘ > RZECZPOSPOLITA

W przypadku różnego rodzaju akcji promocyjnych organizowanych przez podatnika przy współpracy z agencją marketingową, na gruncie PIT powstają wątpliwości, który podmiot powinien pełnić funkcje płatnicze (ewentualnie obowiązki informacyjne) w związku z powstaniem przychodu podatkowego po stronie beneficjenta (nagrodzonego). Od dłuższego już czasu utrzymuje się stosunkowo jednolita linia interpretacyjna organów podatkowych, zgodnie z którą obowiązek płatnika (ew. obowiązek informacyjny) w PIT ciąży na podmiocie, który ponosi ekonomiczny ciężar nagród/prezentów/premii. Okoliczność, iż nagrody...

czytaj dalej