Ministerstw Finansów opublikowało na stronie Portalu Podatkowego interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C). Opublikowany formularz jest efektem zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów do testowego formularza opublikowanego w ramach publicznych konsultacji podatkowych przeprowadzonych w październiku 2019 r. W ramach konsultacji podatkowych podatnicy oraz organizacje zawodowe i przedstawiciele przedsiębiorców zgłosili szereg niezbędnych zmian mających na celu przygotowanie formularza w ten sposób, aby podatnicy...

czytaj dalej