TAX ALERT 14/2020 – INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH – FORMULARZ TPR-C

Ministerstw Finansów opublikowało na stronie Portalu Podatkowego interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C).

Opublikowany formularz jest efektem zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów do testowego formularza opublikowanego w ramach publicznych konsultacji podatkowych przeprowadzonych w październiku 2019 r.

W ramach konsultacji podatkowych podatnicy oraz organizacje zawodowe i przedstawiciele przedsiębiorców zgłosili szereg niezbędnych zmian mających na celu przygotowanie formularza w ten sposób, aby podatnicy mogli rzetelnie wywiązać się ze swego obowiązku sprawozdawczego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wersji interaktywnej dotyczą:

– wprowadzenia na końcu formularza dodatkowego pola tekstowego pozwalającego na złożenie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację TPR-C (nowa Sekcja F – Dodatkowe informacje) oraz

– możliwości wyboru kilku krajów siedziby (lub zarządu) kontrahenta dla jednej transakcji jednorodnej.

Pozostałe zmiany mają charakter głównie techniczno-formalny, usuwając w większości przypadków błędy formularza testowego.

Ministerstwo Finansów planuje opublikować na swoich stronach internetowych tzw. listę najczęściej zadawanych pytań (i odpowiedzi Ministerstwa Finansów) związanych z wypełnieniem formularza TPR-C. Mamy nadzieje, że w ten sposób wyjaśnione zostaną istniejące wciąż wątpliwości w zakresie poprawnego sposobu wypełniania formularza. Będziemy Państwa na bieżąco informować w tym zakresie.

Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przekazywana jest Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej w terminie do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interaktywny formularz informacji o cenach transferowych znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#TPR-C

Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze analogicznego dokumentu na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P).

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
+48 607 719 789

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 665 751 206

Anna Jaworska
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 512 362 127