Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 941/14) w sprawie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie umowy darowizny środków pieniężnych, sporządzonej w formie pisemnej. W ocenie składu orzekającego, w przypadku darowizny pieniędzy, która dokonywana jest w transzach, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje dopiero w momencie spełnienia całego świadczenia tj. wypłaty ostatniej transzy darowizny. Wbrew stanowisku organów podatkowych oraz sądu I instancji, NSA wskazał, że poszczególne transze...

czytaj dalej