podatek od spadków i darowizn

DAROWIZNY W NAJBLIŻSZEJ RODZINIE. CO ROBIĆ, ŻEBY NIE ZAPŁACIĆ PODATKU?

W wielu momentach życia może pojawić się potrzeba dokonania darowizny na rzecz osoby z najbliższej rodziny. Najbardziej typowa jest sytuacja, w której rodzice chcą wesprzeć swoje dzieci i zapewnić im dobry start, przekazując środki na przykład na zakup mieszkania czy samochodu. Naturalnie, może wystąpić również sytuacja odwrotna – na przykład, gdy dorosłe już dziecko przekazuje rodzicom środki na pokrycie kosztów leczenia. Najważniejsza wiadomość w tym artykule jest następująca: darowizny przekazywane w najbliższej rodzinie są zwolnione z podatku bez względu na ich wysokość. Niektórzy...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2016 – TERMIN NA ZGŁOSZENIE DAROWIZNY LICZONY JEST OD DATY OTRZYMANIA OSTATNIEJ RATY DAROWIZNY – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 941/14) w sprawie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie umowy darowizny środków pieniężnych, sporządzonej w formie pisemnej. W ocenie składu orzekającego, w przypadku darowizny pieniędzy, która dokonywana jest w transzach, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje dopiero w momencie spełnienia całego świadczenia tj. wypłaty ostatniej transzy darowizny. Wbrew stanowisku organów podatkowych oraz sądu I instancji, NSA wskazał, że poszczególne transze...

czytaj dalej