Uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021, poz. 1043 ze zm.; dalej: Ustawa) tzw. ulga mieszkaniowa stanowi preferencję dla osób, które nabywając własność budynku lub lokalu, z różnych powodów nie mogły skorzystać z całkowitego zwolnienia nabytego spadku bądź darowizny (tzw. grupa „0”). Niżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z możliwością skorzystania z ulgi mieszkaniowej [dalej: Ulga] na gruncie podatku od spadków i darowizn [dalej: podatek PSD], które budzą najwięcej wątpliwości i kontrowersji. 1. Jedynie substancja...

czytaj dalej