Zwracamy Państwa uwagę na projektowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczące wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. 30 grudnia 2015 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in.: Wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej); Powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania; Umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli). Brzmienie Klauzuli Zgodnie z...

czytaj dalej