TAX ALERT 16/2019 – OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – POŁĄCZENIE PROJEKTÓW USTAW ZMIENIAJĄCYCH VAT

W nawiązaniu do Tax Alertu nr 13 uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 18 lipca br.) na stronach internetowych Sejmu RP opublikowany został zaktualizowany projekt nowelizacji VAT obejmujący łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT (zmiany polegają m.in. na identyfikowaniu towarów i usług za pomocą Nomenklatury Scalonej oraz, odpowiednio, PKWiU z 2015 r., ja też wprowadzeniu Wiążącej Informacji Stawkowej).

W rezultacie, w jednym projekcie połączono projekty, które dotychczas procedowane były osobno.

Mimo pojawiających się zastrzeżeń co do terminu wejścia w życie znowelizowanych przepisów, w szczególności dotyczących obowiązkowego split payment, również z obecnego projektu wynika, że nastąpi to 1 września 2019 r. Przy tym nowa matryca stawek będzie miała zastosowanie od 1 kwietnia 2020 r.

Przedmiotowy projekt został zaakceptowany przez Komisję Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jednocześnie – z uwagi na mankamenty techniczno-redakcyjne – należy się spodziewać, iż na dalszych etapach procesu legislacyjnego treść poszczególnych przepisów będzie jeszcze ulegać zmianie.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18