TAX ALERT 17/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ PIT-TP ORAZ CIT-TP

W dniu 24 maja 2018 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

Zawarte w projektowanych rozporządzeniach wzory uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP zawierają zmianę dostosowującą oba dokumenty do stanu prawnego obowiązującego po ogłoszeniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, tj. umożliwiającą złożenie sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP odrębnie od zeznania rocznego.

Ponadto, podstawową zmianą w projektowanych formularzach jest:
– rozróżnienie między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy,
– umożliwienie odrębnego wykazania transakcji/innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Projekty obu rozporządzeń zostały skierowane do konsultacji publicznych. Będziemy Państwa informowali o dalszym przebiegu prac legislacyjnych związanych z projektowanymi rozporządzeniami.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 19

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56