Tax Alert – KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Nowelizacja”). Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”) w zakresie:

  • metod służących określeniu podatku naliczonego do odliczenia w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, zwanych sposobami określania proporcji (tzw. prewspólczynnik);
  • stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, polegające na rozszerzeniu katalogu towarów objętych tym mechanizmem, wprowadzeniu informacji podsumowujących w obrocie krajowym, wprowadzeniu dodatkowych kryteriów stosowania mechanizmu w przypadku wybranych towarów, wyłączeniu mechanizmu w przypadku, gdy nabywcą jest podatnik VAT zwolniony;
  • odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów w szczególnych przypadkach, polegające na dalszym rozszerzeniu listy towarów objętych odpowiedzialnością solidarną nabywcy, kaucji gwarancyjnej, której złożenie wyłącza odpowiedzialność solidarną (m.in. poprzez podniesienie jej wysokości).

Ponadto Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi – o charakterze porządkującym, oraz podstawową stawkę VAT dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej – aktualnie takie towary opodatkowane są stawką preferencyjną na podstawie art. 41 ust. 10 w zw. z poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących prewspółczynnika, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących powyższej kwestii, prosimy uprzejmie o kontakt.