TAX ALERT 18/2017 – PCC OD WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH – CZY RZECZYWIŚCIE JEST NALEŻNY?

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”) wkładów niepieniężnych (np. w postaci nieruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych, itp) do spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjnej) oraz spółki komandytowo-akcyjnej jest zagadnieniem, które wywołuje istotne kontrowersje.

Z jednej strony, wydaje się że obowiązek opodatkowania PCC wkładów niepieniężnych wynika z brzmienia przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC. Tym niemniej, można zasadnie argumentować, że przepisy normujące opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych naruszają unijną zasadę tzw. stand-still, a tym samym nie powinny być stosowane, co oznacza, że wkłady takie nie podlegają PCC.

Z naszych obserwacji wynika, że w praktyce podatnicy godzą się z koniecznością zapłaty PPC przy okazji dokonywania wkładów niepieniężnych. Tymczasem, w sytuacji gdy wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego jest znaczna, brak opodatkowania tej czynności PCC może oznaczać istotne oszczędności podatkowe.

Potwierdzeniem braku obowiązku wniesienia PCC od wkładów niepieniężnych są (co prawda nieliczne) korzystne dla podatników wyroki sądów administracyjnych, a nawet indywidualne interpretacje podatkowe organów podatkowych.

Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy przy okazji aportu niepieniężnego dokonanego w przeszłości PCC został pobrany, istnieją przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku. Nasza Kancelaria ma pozytywne doświadczenia w tym zakresie, bowiem reprezentując naszych klientów, udało nam się uzyskiwać pozytywne rozstrzygnięcia złożonych wniosków o nadpłatę, w wyniku czego podatnicy otrzymywali zwrot uiszczonego wcześniej PCC.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą kwestią w kontekście planowanych lub już dokonanych aportów niepieniężnych do spółek kapitałowych lub spółek komandytowo-akcyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07