TAX ALERT 23/2018 – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O VAT – NOWA MATRYCA STAWEK VAT I WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

W dniu dzisiejszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk z 8 listopada 2018 r.) [dalej: Projekt].

Projekt ustawy (której ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.) zakłada w szczególności:

– Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Powyższe wiąże się z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT, która ma generalnie przewidywać jedną (taką samą) stawkę podatku dla całych – w miarę możliwości i przy racjonalności systemu – działów CN.

– Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność, co do prawidłowości opodatkowania VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie Projekt przewiduje wprowadzenie określonej procedury wydawania WIS oraz zapewnienie ochrony dla podatników posługujących się WIS.

– Obniżenie stawek VAT na e-booki i gazety, czasopisma w formie elektronicznej (również niezapisane na nośnikach fizycznych) do 5% oraz, odpowiednio 8%. W rezultacie, zostaną one zrównane z publikacjami wydawanymi w formie papierowej (wynik zmian na poziomie unijnym). Przepisy w tym zakresie mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18