TAX ALERT 29/2016 – Nowa ulga technologiczna – korzystne zmiany od 2017 r.

30 listopada br. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o PIT i CIT wprowadzającą od 1 stycznia 2017 r. korzystniejsze warunki do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, która zastąpiła z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii.
Nowa ulga technologiczna funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. W swoim obecnym kształcie nie cieszy się popularnością wśród podatników ze względu na rygorystyczne wymogi w stosunku do kosztów kwalifikowanych i relatywnie niskie korzyści podatkowe w stosunku do poniesionych wydatków.
Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez ustawę w odniesieniu do dotychczasowych przepisów jest znaczne podwyższenie kwoty kosztów działalności B+R możliwych do odliczenia:

 rodzaj kosztów wielkość przedsiębiorcy % odliczenia
dotychczas koszty wynagrodzeń wszyscy przedsiębiorcy 30%
pozostałe koszty kwalifikowane  duży przedsiębiorca 10%
średni, mały i mikroprzedsiębiorca 20%
od 2017 wszystkie koszty kwalifikowane ponoszone przez średnich, małych i mikroprzedsiębiorców 50%
koszty wynagrodzeń duży przedsiebiorca 50%
pozostałe koszty kwalifikowane 30%

Ponadto, istotnymi zmianami wprowadzonymi od 2017 r. są także:

  • możliwość uzyskania ulgi w związku z nabyciem praw własności przemysłowej,
  • przedłużenie do 6 lat (z obecnych trzech) możliwości odliczenia kosztów,
  • możliwość uzyskania zwrotu wydatków dla podatników rozpoczynających działalność (w przypadku braku możliwości odliczenia kosztów od podstawy opodatkowania),
  • zwolnienie z opodatkowania podatnika wnoszącego do spółki aport w postaci m. in. patentów, praw autorskich do programu komputerowego, know – how i licencji.