Tax Alert 33/2019 – Sprostowanie alertu 31/2019

SPROSTOWANIE ALERTU 31/2019

WYROK W SPRAWIE GLENCORE C-189/18

Pragniemy zawiadomić, że wbrew doniesieniom medialnym sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] z 16 października 2019 r. dotyczącego węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. C-189/18 nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wprawdzie wyrok został opublikowany w Elektronicznym Zbiorze Orzeczeń TSUE na platformie EUR-Lex i CURIA-Europa-EU, brak ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powoduje, że termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania jeszcze nie rozpoczął biegu.

Jeżeli złożyli już Państwo wniosek o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem w sprawie C-189/18, informujemy, że istnieje poważne ryzyko odmowy wznowienia postępowania podatkowego.  Zgodnie bowiem z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wznowienie postępowania w przypadku orzeczenia TSUE, które miało wpływ na treść wydanej decyzji, następuje na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Innymi słowy, jeżeli wniosek został złożony przed publikacją wyroku, istnieje ryzyko odmowy wznowienia postępowania. Jeżeli w takim przypadku wniosek nie zostanie ponownie złożony po publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, termin na skuteczne złożenie żądania wznowienia postępowania minie z upływem miesiąca od daty publikacji.

Będziemy monitorować kwestię publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o której poinformujemy w osobnym Tax Alercie.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
Doradca podatkowy
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Adam Hellwig
Doradca podatkowy
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37