Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która zmodyfikowała definicję obiektu budowlanego. Nowelizacja wprowdza do definicji obiektu budowlanego wymóg wykorzystania do jego wzniesienia materiałów budowlanych. Dodatkowo, nowa definicja obiektu budowlanego posługuje się zmodyfikowanym pojęciem instalacji zapewniajacych wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Równocześnie z definicji wykreślono pojęcia urządzenia i urządzenia technicznego.

Wspomniane zmiany potencjalnie modyfikują zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie budynków i budowli. Ich efekt może być inny u każdego podatnika. Zmiany mogą prowadzić do rozszerzenia opodatkowania, jak również – w pewnych przypadkach – stwarzać możliwość osiągnięcia oszczędności.

W związku z tym, że nowela weszła w życie w trakcie roku podatkowego, jest zdarzeniem – przy braku przepisów przejściowych – które może spowodować konieczność skorygowania deklaracji i zmianę wysokości podatku w trakcie roku, za pozostały do jego końca okres. Z tego względu należy zalecić w szczególności weryfikację, czy instalacje związane z budynkami i budowlami nie powinny zostać wykazane jako odrębny przedmiot opodatkowania. Dodatkowo należy sprawdzić aktualny status środków trwałych, które nie były dotychczas opodatkowane, a które zostały wytworzone przy użyciu materiałów budowlanych. Jednocześnie należy sprawdzić, czy zmieniona definicja obiektu budowlanego, w połączeniu z innymi definicjami z Prawa budowlanego, nie dają szans na ograniczenie zakresu opodatkowania nieruchomości w firmie.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z tematem alertu prosimy uprzejmie o kontakt.

Adam Hellwig
(32) 732 33 43
adam.hellwig@ptpodatki.pl