W ODWIEDZINACH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE

Tydzień rozpoczęliśmy na gościnnych występach na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W ramach zajęć przedmiotowych został zorganizowany wykład dla studentów rozpoczynających swoją przygodę z edukacją wyższą, przedstawiający podstawy prawa podatkowego. 

Piotr Stryjewski – adwokat, doradca podatkowy w Kancelarii PT, podczas prelekcji wykazał się kreatywnością prezentując przykłady z życia zaczerpnięte, które zostały również dobrze przyjęte i zaangażowały studentów do podejmowania rozmowy o zagadnieniach podatkowych. Dwugodzinne spotkanie obejmowało ogólne zagadnienia z zakresu prawa podatkowego m.in zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia, klasyfikacja podatków, akty prawne regulujące podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości oraz podział udziału podatków w dochodach budżetu Państwa.

Następne zajęcia mamy przyjemność poprowadzić już w styczniu, tym razem dla studentów nieco starszych IV i V roku.

Do zobaczenia na uczelni! 😉