ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE POŚWIĘCONE ZMIANOM W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

ZAPROSZENIE
Katowice, 31 marca 2016 r.

CENY TRANSFEROWE – ZAKRES ZMIAN, NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I KIERUNKI KONTROLI KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE – INSTRUMENTY OBRONY

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie mające na celu omówienie zagadnień związanych z uchwalonymi już zmianami dotyczącymi cen transferowych oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji procesu przygotowania podatników do nowych standardów tworzenia dokumentacji i informacji podatkowych. Dodatkowo omówimy praktyczne narzędzia obrony podatników podczas kontroli i postępowań podatkowych, w tym w zakresie cen transferowych.

W większej części szkolenie będzie miało formę warsztatów, w ramach których zaprezentowane zostaną przykłady problemów praktycznych związanych z implementacją nowych regulacji oraz możliwych do zastosowań rozwiązań. Podczas warsztatów chętnie udzielimy indywidualnych konsultacji.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni doradcy podatkowi z Kancelarii Paczuski Taudul – Tomasz Jankowski i Adam Hellwig.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Angelo w Katowicach, 31 marca 2016 r. o godz. 9.
Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł netto na osobę.
Zgłoszeń prosimy dokonywać w elektronicznie pod adresem:  magdalena.muszynska@ptpodatki.pl wraz ze wskazaniem uczestników.

Z poważaniem,

Tomasz Jankowski – Partner
Adam Hellwig – Prokurent
 


 

PROGRAM

 

I. CENY TRANSFEROWE
 1. Zakres zmian i ich źródła
 • Cel przepisów dot. cen transferowych i ich geneza
 • Podmioty powiązane – jak definiowane?
 • Kształt obecnej dokumentacji cen transferowych –dlaczego konieczna była zmiana?
 • Prace BEPS i OECD – źródła nowych regulacji
 • Harmonogram zmian wprowadzanych w Polsce
 • Działania w innych jurysdykcjach
 • Nowy schemat dokumentacji cen transferowych
 • Kto będzie przygotowywał dokumentacje i jakie transakcje zostaną nimi objęte?
 • Nowe obowiązki informacyjne
 • Sankcje, czy kto i za co ponosi odpowiedzialność
 1. Dokumentacja lokalna (Local File)
 • Elementy dokumentacji lokalnej
 • Nie tylko transakcje, czyli jakie zdarzenia podlegają dokumentacji?
 • Mapowanie zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
 • Analiza danych porównawczych jako element dokumentacji lokalnej:
  • cel sporządzenia i elementy analizy porównawczej
  • dane wewnętrzne i zewnętrzne, czyli gdzie szukać porównywalności?
  • dane lokalne i dane regionalne/światowe, czyli o preferencjach zapisanych w ustawie gdy danych porównywalnych brak
 • zakres czasowy danych oraz obowiązku aktualizacyjne
 • Umowy i inne element obowiązkowe dokumentacji lokalnej
 1. Dokumentacja centralna (Master File)
 • Elementy dokumentacji centralnej wraz z przykładami
 • Kto sporządza Master File i jakie podmioty w nim opisuje?
 • Dane niezbędne do sporządzenia Master File – skąd pozyskać, jak gromadzić?
 • Master File w języku obcym – czy akceptowany?
 • Dane finansowe w dokumentacji lokalnej, centralnej i sprawozdaniu finansowym – zagadnienie spójności
 1. Nowe obowiązki informacyjne
 • Formularze CIT-TP/PIT-TP
  • zakres oczekiwanych informacji
  • źródła danych i sposób ich pozyskania
  • czas złożenia
  • obszary potencjalnych trudności
 • Formularz CbC
  • zakres oczekiwanych informacji
  • źródła danych i sposób ich pozyskania
  • czas złożenia
  • obszary potencjalnych trudności
 1. Planowane zmiany i kierunki kontroli
 • Zmiany Wytycznych OECD na skutek prac BEPS –najważniejsze obszary
 • Dalsze prace w ramach BEPS – kolejne zmiany

 

II. KONTROLE PODATKOWE
 • Kontrola podatkowa a postępowanie kontrolne i postępowanie podatkowe – różnice
 • Formy przeprowadzania kontroli – co można a czego nie można
 • W jaki sposób wyprzedzić urzędników?
 • Kontrole w zakresie cen transferowych
  • kryteria typowania podatników do kontroli
  • organizacja kontroli z zakresu cen transferowych
  • sposób prowadzenia postępowania
  • narzędzia weryfikacji cen transferowych dostępne kontrolującym

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy ok. 15:00.