PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych;
  • możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych;
  • stawki VAT na dostawę działki budowlanej z wykonanym fundamentem pod budynek mieszkalny oraz częścią prac murarskich;
  • zakresu prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z targowiskiem gminnym;
  • przesłanek zwolnienia z VAT odpłatnego świadczenia usług nauki pływania dla dzieci i młodzieży;
  • opodatkowania dochodów polskich rezydentów uzyskanych z umowy zlecenia wykonywanej na Słowacji.

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących niepodlegające alokacji bezpośredniej wydatki mieszane związane ze świadczeniem usług odprowadzania ścieków za pomocą prewspółczynnika metrażowego;
  • obowiązku płatności na rachunek bankowy wskazany na tzw. „białej liście” i z zastosowaniem MPP w przypadku rozliczenia się w drodze rekompensaty;
  • zasad sukcesji przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku podziału spółki;
  • przychodu z przekazania wspólnikom majątku likwidowanej spółki;
  • stosowania art. 15e ustawy o CIT do usług w zakresie inżynierii produkcji.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_12_09_PT_Przekrój Podatkowy