ceny transferowe

TAX ALERT 17/2017 – ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU

W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji lokalnych i grupowych, a także sposobu przeprowadzania analiz porównawczych. Najistotniejsze zmiany w stosunku do...

czytaj dalej

TAX ALERT 24/2016 – KOREKTA DOCHODOWOŚCI BEZ PRAWA DO KOSZTÓW

W dniu 5 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach [dalej: DIS] wydał interpretację (sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP) dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych. Wnioskodawcą była spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej będąca dystrybutorem produktów stalowych nabywanych od podmiotów powiązanych z grupy, następnie odsprzedawanych na rzecz kontrahentów spółki. Celem ujednolicenia stosowanych cen wdrożona została w grupie polityka cen...

czytaj dalej

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > CENY TRANSFEROWE. ZMIANA PODEJŚCIA DO SPOSOBU IDENTYFIKACJI TRANSAKCJI

Od kilku miesięcy znane są już nowe regulacje dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.
Obecnie, żeby ustalić, czy transakcje są objęte obowiązkiem dokumentowania cen transferowych, co do zasady, należy w pierwszej kolejności podzielić je ze względu na podmioty, z którymi były one przeprowadzane, a dopiero w dalszej kolejności – ze względu na ich rodzaj i zbadać, czy przekroczone zostały progi wartościowe zapisane w ustawie (od 20 tys. do 100 tys. euro). W efekcie, nawet jeżeli podatnik zawarł transakcje tego samego rodzaju z wieloma podmiotami, limit ustalany jest dla każdego z nich oddzielnie.

czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE POŚWIĘCONE ZMIANOM W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

Zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie, którego celem jest omówienie zagadnień dotyczących uchwalonych już zmian w zakresie cen transferowych oraz związanych z tym praktycznych aspektów. W znacznej części będzie ono miało formę warsztatów, a poprowadzą je nasi doradcy podatkowi: Tomasz Jankowski oraz Adam Hellwig.
Szkolenie odbędzie się 31 marca 2016 r. w Katowicach, w hotelu Angelo, o godz. 9.00.

czytaj dalej