AKCYZA


Ze względu na szczególny charakter podatku akcyzowego nasze doradztwo w tym zakresie opiera się na gruntownej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej zarówno biegłą znajomość przepisów prawa podatkowego, jak również specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin i branż, w których działają nasi klienci.

 

Doradzając klientom, uwzględniamy praktykę polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, jak również dorobek wspólnotowy, w tym stanowiska wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w pracy m.in. dla klientów z branży alkoholowej, motoryzacyjnej, energetycznej, paliwowej, chemicznej oraz tytoniowej.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • opiniowanie umów, których przedmiotem jest obrót wyrobami akcyzowymi oraz wsparcie klientów w relacjach z kontrahentami;
  • pomoc w zakładaniu składów podatkowych i uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych;
  • przeglądy podatkowe obejmujące weryfikację prawidłowości rozliczeń z tytułu akcyzy oraz zgodności procedur wewnętrznych z wymogami wynikającymi z przepisów akcyzowych;
  • przygotowywanie opinii podatkowych, w tym dotyczących klasyfikacji towarów dla celów akcyzy;
  • zabezpieczenie ryzyka podatkowego, w tym uzyskiwanie interpretacji indywidualnych, wiążących Informacji akcyzowych i taryfowych;
  • wsparcie w tworzeniu struktur obrotu wyrobami akcyzowymi umożliwiających bezpieczne obniżenie obciążeń akcyzowych klienta;
  • wsparcie w optymalizacji i zabezpieczeniu ryzyka podatkowego związanego ze zużywaniem wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką 0 zł;
  • asystę podatkową we wdrażaniu systemów informatycznych i ich dostosowaniu do zmian w przepisach akcyzowych;
  • optymalizację obciążeń akcyzowych, w tym wsparcie w bezpiecznej zmianie metodologii rozliczania akcyzy i/lub pomoc w uzyskaniu zwrotu nienależnie zapłaconego podatku;
  • doradztwo regulacyjne, w tym identyfikację przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, przygotowanie raportów dotyczących wpływu regulacji akcyzowych na działalność klientów oraz wsparcie w procesie legislacyjnym.

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński

mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 29

+ 48 796 439 058

maciej grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29
+ 48 796 439 058
Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

LUBLIN

Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin

tel. 519 407 698

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl