PT

TAX ALERT 10/2022 – PRZESUNIĘCIE TERMINÓW TP ZA 2021 R.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie Ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. 2022 poz. 1301). Ustawa obejmuje m.in. nowelizację przepisów Ustawy Covidowej w zakresie terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków cen transferowych. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Zgodnie z przeprowadzoną nowelizacją termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: uznania faktury VAT wystawionej przez pośrednika niebędącego bezpośrednio podatnikiem akcyzy za dokument nie wystarczający do potwierdzenia zapłaty akcyzy w Polsce dla celu uzyskania zwrotu akcyzy z tytułu dokonania WDT/eksportu wyrobów;zawarcia umowy w wyniku przetargu nieograniczonego z podmiotem niezależnym dokonującym rozliczeń z podmiotem posiadającym siedzibę w kraju stosującym...

czytaj dalej

ŚNIADANIE Z CENAMI TRANSFEROWYMI

Pierwszy raz po dłuższej przerwie mieliśmy okazję spotkać się z Państwem w formie stacjonarnej - podczas śniadania podatkowego, którego celem było przekazanie Państwu aktualnej wiedzy w zakresie cen transferowych. Podczas naszego spotkania zostały przedstawione trzy panele tematyczne, które omówili: Tomasz Jankowski – partner w Kancelarii Paczuski Taudul oraz Anna Jaworska i Piotr Kiciński – doradcy podatkowi w Kancelarii. W trakcie wydarzenia rozmawialiśmy m.in. o obowiązkach jakie należy spełnić w zakresie cen transferowych za 2021 r. i jak będą się one przedstawiać w...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2022 – ZGODA RADY UE NA OBLIGATORYJNY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Uprzejmie informujemy, że w oficjalnej bazie aktów prawnych UE opublikowano projekt decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej (UE) zezwalającej Polsce na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[1]. Zgodnie z opublikowanym dokumentem zgoda ma charakter czasowy i dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. (z możliwością przedłużenia). Decyzja Rady stanie się skuteczna z dniem notyfikacji, tj. opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rada UE zaakceptowała więc stanowisko Komisji Europejskiej (z marca br.), która pozytywnie zaopiniowała...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy przed rejestracją i kwestii zastosowania zwolnienia z VAT do sprzedaży lokali;korzystania ze zwolnienia dywidendowego w latach wcześniejszych, również po wejściu w życie ustawy wprowadzającej do ustawy CIT przepisy o spółce holdingowej, które nie niweczy prawa pomiotu do uznania za spółkę holdingową...

czytaj dalej