PT

CZYM JEST CBAM?

CBAM to system nowych regulacji dotyczący importu określonych towarów do UE (m.in. aluminium, stal i niektóre ich produkty pochodne, niektóre nawozy czy energia elektryczna), który został wprowadzony rozporządzeniem unijnym z 16 maja 2023 r. i stanowi zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu, a konkretnie pakietu zmian legislacyjnych pod hasłem Fit for 55. Podobnie jak funkcjonujący obecnie system EU ETS, mechanizm CBAM docelowo będzie obejmował obowiązki formalne ale i nałożenie specjalnej opłaty (tzw. podatku węglowego) za emisję CO2 na importowane i wyszczególnione w rozporządzeniu...

czytaj dalej

TAX ALERT 19/2023 – DALSZE USZCZELNIENIE SYSTEMU AKCYZY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Informujemy, iż planowane na 2024 r. istotne zmiany w obszarze akcyzowo-energetycznym z dużym prawdopodobieństwem (wynikającym z kalendarza sejmowego, tj. kończącej się obecnie kadencji Sejmu i Senatu RP) nie będą poddane głosowaniu. W rezultacie, z uwagi na regułę tzw. dyskontynuacji, prace parlamentarne nad projektem tych zmian w nowej kadencji będą musiały rozpocząć się od początku (o ile w ogóle taki lub podobny projekt zostanie ponowiony przez nowy rząd).  Zmiany te miały zostać wprowadzone na mocy rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo nową broszurę informacyjną udostępnioną przez MF wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącego: nowej broszury informacyjnej do struktury logicznej e-Faktury FA(2). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii ustalenia czy uniwersytet jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów uzyskanych ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT; wymogów korekty informacji o opłacie od środków spożywczych; przesłanki...

czytaj dalej

NOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE CBAM OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że w ślad za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającym mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 [dalej: Rozporządzenie CBAM] w dniu 15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r.  ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji...

czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

8 września br. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego zaproszeni eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu możliwości wsparcia przedsiębiorców w prowadzeniu ich działalności gospodarczej. Jedną z prelegentek będzie Magdalena Chochołek – Partner w Kancelarii Paczuski Taudul, która omówi zagadnienie z obszaru doradztwa podatkowego, dotyczące zastosowania wybranych ulg podatkowych. Ponadto, w ramach spotkania zostanie omówiona tematyka: Funduszy unijnych Pożyczek referencyjnych Wsparcia MŚP Prorozwojowych usług...

czytaj dalej