PT

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów energetycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg;zastosowania do składników majątku prywatnego podatnika PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:...

czytaj dalej

OBNIŻKA STAWEK VAT Z 5% DO 0% NA NIEKTÓRE ART. SPOŻYWCZE A WAŻNOŚĆ DECYZJI WIS

Szanowni Państwo, jeżeli są Państwo w posiadaniu decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wydanej na artykuły spożywcze ze stawką VAT 5%, pragniemy wskazać na potencjalne ryzyko wygaśnięcia z mocy prawa tych decyzji z dniem 1 lutego br. w związku z planowym wejściem w życie przepisów czasowo obniżających stawki VAT z 5% na 0% na niektóre te artykuły (tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0). Przepisy te przewidują bowiem czasowe obniżenie stawki VAT do 0% (w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.) na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, które dotychczas...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: usługi odpłatnego udostępnienia portalu internetowego umożliwiającego komercjalizowanie autorskich materiałów publikowanych przez twórców jako usługi elektronicznej;kwestii ustalenia czy organ podatkowy może żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art....

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: ustalenia czy proces rozcieńczania wodą bezolejowego środka smarnego, który został uprzednio nabyty wewnątrzwspólnotowo i z tego tytułu została już od niego rozliczona akcyza w Polsce, generuje ponowny obowiązek w podatku akcyzowym z tytułu wytworzenia preparatu o finalnym stężeniu;pojęcia transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów w zakresie cen transferowych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: leasingu zwrotnego samochodu jako dwóch odrębnych czynności opodatkowanych VAT;braku obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez spółki komandytowe w 2021 r. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii ustalenia płatnika w przypadku nagród w konkursach organizowanych na zlecenie przez agencję marketingową wydawanych...

czytaj dalej