TAX ALERT 29/2020 – INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie Portalu Podatkowego zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Informacja o cenach transferowych – TPR) Link.

Opublikowany dokument jest efektem pojawiających się wątpliwości związanych ze sposobem wypełnienia interaktywnego formularza informacji o cenach transferowych.

Należy pamiętać, iż dokument Ministerstwa Finansów nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), a wyłącznie wskazówkę interpretacyjną. Tym samym, w przypadku pojawienia się sporu co do poprawności sporządzenia Informacji TPR, objaśnienia wskazane w ww. pytaniach i odpowiedziach nie są wiążące dla organów podatkowych.

Przypominamy, iż Informacja o cenach transferowych – TPR przekazywana jest Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez podmioty realizujące transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej limity wskazane w art. 11k ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23zf ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z wprowadzonym w 2020 r. stanem epidemii ww. termin został wydłużony:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin na złożenie TPR upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin na złożenie TPR upływa w okresie od 1 października 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Kiciński
Doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 665 751 206

Katarzyna Zapalska
Doradca podatkowy
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
+48 607 719 789

Anna Jaworska
Doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 512 362 127