Kancelaria Paczuski Taudul partnerem Kongresu Obligacji Korporacyjnych

Już 21-22 października odbędzie się Kongres Obligacji Korporacyjnych. Największe wydarzenie, stwarzające możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami aktywnymi na rynku emisji i obrotu obligacjami przedsiebiorstw.

W ramach kongresu Andrzej Paczuski – Partner kancelarii, przeprowadzi warsztat „Aspekty podatkowe obligacji korporacyjnych”, w zakresie, którego zostaną omówione następujące kwestie:

 • Kwalifikacja podatkowa kosztów emisji obligacji
 • Podatek VAT zwiazany z emisją obligacji
 • Regulacje dotyczące niedostatecznej kapitalizacji
 • Odpisy aktualizacyjne a strata na sprzedaży obligacji
 • Pobór podatku u źródła – emitent jako płatnik podatku
 • Euroobligacje
 • Praktyczne aspekty ustalania statusu „beneficial ownera”
 • Klauzula „gross up”
 • Rola podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych/ ewidencje obligacji
 • Obligacje zmienne
 • Obligacja jako podmiot w transakcji repo oraz revers repo

Więcej szczegółów oraz program wydarzenie znajduje się na stronie: http://www.kongresobligacji.pl/program

Zapraszamy!