KANCELARIA PACZUSKI TAUDUL WYRÓŻNIONA ZA WKŁAD W ZMIANĘ LINII ORZECZNICZEJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – 12. RANKING RZECZPOSPOLITEJ

Wygrane przed sądami administracyjnymi w przełomowych sprawach podatkowych – w tej właśnie kategorii Kapituła redakcyjna „Rzeczpospolitej” przyznała wyróżnienie Kancelarii Paczuski Taudul w ramach 12. rankingu firm doradztwa podatkowego.

Nagroda ta jest związana z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącymi ustalenia prawa do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy dla paliw opałowych przy braku oświadczeń nabywców.

Przypomnijmy, że spraw było łącznie 10 z czego połowa to pierwsze miesiące obowiązywania ustawy akcyzowej z 2008 r. w których w ogóle nie było oświadczeń, i w tym zakresie orzeczenia NSA są w pewnym sensie precedensowe.

W wydanej 23 czerwca serii dziesięciu wyroków w podobnych sprawach NSA potwierdził, że w przypadku wyrobów akcyzowych ich rzeczywiste użycie jest ważniejsze, niż biurokratyczne wymogi ustawy.

Wcześniejsze spory o akcyzową biurokrację skłoniły ustawodawcę do dodania od 2015 roku przepisu w ustawie akcyzowej przepisu art. 89 ust. 16, który wskazuje, że dla nałożenia wyższej stawki jest konieczne nie tylko ustalenie, ze nie dopełniono obowiązków dokumentacyjnych, ale stwierdzenie kontroli podatkowej, że wyroby użyto do celów innych, niż opałowe. Jednak wiele spraw sprzed 2015 r. wciąż jest w toku.

Więcej w artykule:
Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2018: wygrane przed sądami