MF PLANUJE PRZEDŁUŻYĆ TERMIN NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZŁOŻENIE ZEZNAŃ ROCZNYCH CIT ZA 2021 R.

Ministerstwo Finansów analogicznie jak w latach 2021 i 2020 zaproponowało przedłużenie terminów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2022 rok. Konsultacje projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r. Do konsultacji trafić ma też projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT.

Opublikowany 31 stycznia na stronach RCL projekt przewiduje wydłużenie terminów na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przekazanie sprawozdań finansowych dla:

  1. jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  2. jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  3. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez MF, proponowane rozwiązania motywowane są sytuacją epidemiczną i wzrostem zachorowań, a tym samym potencjalną wysoką absencją pracowników oraz zwiększonym zaangażowaniem służb finansowo-księgowych we wdrażaniu przepisów podatkowego Polskiego Ładu.

Przedstawione powyżej zmiany dotyczące wydłużenia określonych terminów będą miały zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2022 r.

Należy nadmienić, że wydłużenie terminu przypadającego w 2022 r. o 30 dni dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W świetle komunikatu opublikowanego na stronach MF wydłużony o 3 miesiące zostanie termin dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu. Zmiana dotyczyć ma wszystkich podatników.

Projekt rozporządzenia znajduje się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12356006/12851603/12851604/dokument541400.pdf (odnośnik odsyła do stron RCL).

Na bieżąco monitorujemy działania Ministerstwa Finansów w powyższym zakresie i będziemy informować o proponowanym kształcie rozwiązań.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418