MONOGRAFIA NAUKOWA – ,,OPODATKOWANIE SPÓŁEK”

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie właśnie wydał monografię naukową pt. ,,Opodatkowanie spółek”. Złożone przez studentów i doktorantów referaty w formie artykułu naukowego, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostały opublikowane w  8 rozdziałach. W ramach naszej współpracy z UMCS, cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć finansowo wydanie monografii, która również w naszej bibliotece firmowej znajdzie specjalne miejsce.

Poniżej dołączamy monografię w wersji pdf.


Rozdział I.

Kamil Panasiuk (Uniwersytet Wrocławski)
Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia przez nierezydenta praw do spółki nieruchomościowej

Rozdział II.
Olga Słomińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Skutki podatkowe transgranicznego łączenia się spółek w obrębie grupy kapitałowej

Rozdział III.
Jakub Piętka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wpływ procedury obniżenia kapitału zakładowego na powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział IV.
Renata Zyskowska (Uniwersytet Wrocławski)
Granice neutralności podatkowej połączeń spółek kapitałowych na przykładzie połączenia odwrotnego

Rozdział V.
Eliza Wiśniewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Podatkowe konsekwencje przekazania wspólnikom dywidendy likwidacyjnej w formie rzeczowej

Rozdział VI.
Barbara Sikoń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Analiza konstrukcji ryczałtu od spółek kapitałowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział VII.
Karol Moniczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Ryczałt od spółek kapitałowych – rzeczywista pomoc czy zmarnowana idea?

Rozdział VIII.
Izabela Morawska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Opodatkowanie leasingu podatkiem dochodowym – perspektywa korzystającego

Pobierz: Monografia_Opodatkowanie Spółek

Monografia będzie wydana nakładem wydawnictwa znajdującego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do lektury!