PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • uznania, że dla celów zastosowania zwolnienia z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. nie jest wymagane, aby w momencie otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, podmiot je otrzymujący był podatnikiem akcyzy;
 • skutków podatkowych w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom;
 • obowiązków płatnika uprawniających do niepobrania podatku u źródła;
 • prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na atrakcje organizowane w związku z uroczystościami otwarcia nowej siedziby spółki i spotkaniem biznesowym;
 • bezzwrotnej partycypacji wypłacanej przez gminę na rzecz TBS jako wynagrodzenia za usługę zwolnioną z VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT;
 • ustalenia wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży w świetle art. 9 pkt 6 ustawy PCC (zwolnienie dla rzeczy ruchomych do 1000 zł);

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku zwolnienia z VAT do czynności polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20 stycznia 2020 r.);
 • braku podstaw do uznania sprzedaży urządzenia wraz z usługą serwisową za świadczenie kompleksowe, dla którego obowiązek podatkowy powstaje z momentem dostawy towaru;
 • braku opodatkowania podatkiem PCC umowy cash poolingu;
 • dokumentowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nietransakcyjnych WDT i WNT związanych z przemieszczeniem własnych towarów z terytorium Polski/Belgii na terytorium Belgii/Polski;
 • korekty dochodowości (w górę lub w dół) jako zdarzenia neutralnego na gruncie ustawy VAT;
 • uznania dostawy towarów za eksport pośredni oraz zastosowania 0% stawki VAT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_01_27_PT_Przekrój Podatkowy