PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • ograniczenia możliwości odliczenia od przychodów kosztów usług niematerialnych związanych bezpośrednio z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług;
  • zastosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, ujętych przez spółkę w wartości początkowej środków trwałych;
  • opodatkowania podatkiem u źródła usług ubezpieczeniowych;
  • opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzenia za korzystanie ze znaku towarowego ujętego w cenie nabywanych przez spółkę towarów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • złożenia do niewłaściwego urzędu skarbowego zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek inny niż znajdujący się na białej liście;
  • stosowania ograniczeń wynikających z regulacji art. 15e ustawy CIT w zakresie wydatków na usługi pośrednictwa w zakupie odpadów przemysłowych;
  • opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzeń za usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez zagraniczny podmiot.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju:  20_02_03_PT_Przekrój Podatkowy