PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • uznania kosztu wiążącego się bezpośrednio z przychodem, po dniu sporządzenia sprawozdań finansowych;
  • zasad rozliczania opłat dotyczących umowy leasingu operacyjnego, zawartej przed dniem 31 grudnia 2018 r., ale scedowanej po tej dacie;
  • przyporządkowania do źródła przychodów kosztów ekspansji ponoszonych w związku z nabyciem akcji spółki hiszpańskiej;
  • przesłanek uznania umowy leasingu za zmienioną lub odnowioną;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • przesłanek uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości odliczenia kosztów w ramach działalności B+R;
  • wydatków na zapewnienie pracownikom zakwaterowania, a prawa do odliczenia VAT z tego tytułu;
  • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dostaw energii elektrycznej;
  • braku możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku potrącenia.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_02_17_PT_Przekrój Podatkowy