PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości uznania za koszty kwalifikowane usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych od podmiotów niebędących jednostkami naukowymi;
  • następstwa prawnego spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej w świetle art. 22 ust. 4 i 4a ustawy CIT;
  • poboru podatku u źródła w momencie kapitalizacji odsetek od ich rzeczywistego odbiorcy w ramach systemu wzajemnych potrąceń;
  • braku opodatkowania VAT odstępnego przewidzianego w umowie przedwstępnej;
  • braku opodatkowania VAT kar umownych przy wypowiedzeniu umowy z przyczyn najemcy oraz związanych z opóźnieniem w zwrocie maszyny;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • opodatkowania VAT usług związanych z udzielaniem pożyczki;
  • prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych o napędzie elektrycznym wykorzystywanych do świadczenia usług najmu krótkoterminowego oraz celów służbowych pracowników;
  • cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu działek jako świadczenia usług opodatkowanego 23% stawką VAT;
  • opodatkowania VAT czynności dotyczących wykorzystania bonów, voucherów i pakietów. Przesłanki uznania emitowanych bonów za bony różnego przeznaczenia;
  • prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) od 1 stycznia 2020 r.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_02_24_PT_Przekrój Podatkowy