PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • traktowania przepisów o kosztach uzyskania przychodów w CIT jako środka przeciwko unikaniu opodatkowania;
  • określenia momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych;
  • przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT;
  • kosztu wynagrodzenia należnego usługodawcy z tytułu wykrywania i przeciwdziałania piractwu telewizyjnemu i internetowemu;
  • opłaty licencyjnej dotyczącej reemisji programów telewizyjnych stanowiących przychód z zysków kapitałowych.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • ograniczenia z art. 15e ustawy CIT w stosunku do usług badawczo-rozwojowych;
  • wymogów posiadania dokumentacji stanowiącej dowód świadczenia usługi transportu; 
  • ubezpieczenia należności z tytułu dostarczonych towarów oraz dokumentacji z tym związanej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_03_16_PT_Przekrój Podatkowy