PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

  • kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez bank obligacji;
  • korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych;
  • zasad rozliczania przychodów i kosztów z działalności wykonywanej w SSE na podstawie dwóch zezwoleń;
  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści;
  • zwolnienia z VAT usług związanych ze sportem;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • wydatków poniesionych w związku z zawartymi ugodami jako kosztów uzyskania przychodów;
  • stawki 0% VAT dla eksportu towarów;
  • przesłanek zaistnienia oraz sposobu rozliczenia WNT na terytorium Polski;
  • WNT w Polsce w kontekście dostawy towaru dokonanej na terytorium Słowenii.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_04_14_PT_Przekrój Podatkowy