PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • umowy ubezpieczenia jako świadczenia podobnego do umów gwarancji i poręczeń w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • braku wspólnego przedsięwzięcia na gruncie VAT przy oferowaniu ubezpieczeń.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku możliwości opodatkowania podatkiem zryczałtowanym wygranych w konkursach uzyskanych przez przedsiębiorców;
 • braku prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych na rzecz nabywcy, który nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy PCC dysponowania środkami pieniężnymi wpłaconymi przez użytkowników serwisu poprzez ich lokowanie na lokatach bankowych;
 • opłaty przyłączeniowej poniesionej przez gminę bezpośrednio w związku z przyłączeniem inwestycji do sieci dystrybucyjnych a zwiększa wartości początkowej środka trwałego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT kwoty opłaty (kontrybucji) wynikającej z zawartej umowy;
 • płatności na rzecz spółki dominującej w związku z korektą cen transferowych;
 • kwestii ustalenia przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie obrotu wierzytelnościami, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z windykacją wierzytelności;
 • kwestii ustalania czy środki pieniężne (przekazane spółkom), które powstały wskutek zastosowania mechanizmu rozliczania grupy kapitałowej, stanowią przychody, które należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu bądź straty podatkowej, zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy CIT;
 • ustalenia, czy rozbudowy i przebudowy portu lotniczego, finansowana kredytem inwestycyjnym, stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 10 ustawy CIT;
 • przemieszczenia towarów jako WNT i WDT oraz określenia, czy sprzedaż na terenie Niemiec podlega opodatkowaniu na terenie Polski.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_08_18_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085