PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • braku powiązań pomiędzy uczelnią medyczną a utworzonymi przez nią szpitalami;
 • przesłanek uznania transakcji za transakcję zrównaną z WNT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzenia za usługi niematerialne nabywane od zagranicznych kontrahentów przez zagraniczne przedstawicielstwo polskiej spółki;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT sprzedaży wierzytelności z tytułu umów leasingu na rzecz podmiotu trzeciego (SPV);
 • kwestii oceny jakie wyroby będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, objęte są obowiązkiem, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy VAT;
 • kwestii, czy udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działania wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT;
 • kwestii oceny czy sprzedaż form stanowi dostawę towaru czy świadczenie usługi;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania VAT otrzymanej w ramach tarczy finansowej subwencji finansowej;
 • kwestii ustalenia wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży portfela wierzytelności kredytowych do niezależnego funduszu sekurytyzacyjnego;
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania nieodpłatnie od producentów/dostawców próbek, testerów i gadżetów oraz wydania ich kontrahentom. Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów nabytych i przekazywanych nieodpłatnie sprzedawcom detalicznym próbek, testerów i gadżetów;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do usług teleinformatycznych i inżynieryjnych;
 • zasad opodatkowania VAT świadczeń otrzymanych przez miasto od firmy w postaci zorganizowania imprezy edukacyjnej i darowizn rzeczowych oraz finansowych na poprawę bezpieczeństwa;
 • skutków podatkowych w CIT przeniesienia kredytów z ewidencji bilansowej, wraz z odpowiadającymi im odpisami, do ewidencji pozabilansowej.

Życzymy ciekawej lektury

Link do pobrania przekroju: 20_09_15_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839