PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • definicji urządzenia przemysłowego;
 • przesłanki uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu ustawy VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT odpłatnego zbycia prawa do zwrotu dopłaty wniesionej do spółki z o.o.;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do kosztów związanych z marketingiem i komercjalizacją budynków (lokali) oraz z zarządzaniem nieruchomościami projektu oraz obsługą posprzedażową tego projektu;
 • opłaty wstępnej pobieranej na poczet kompleksowej usługi oprawy gastronomicznej realizowanej w ramach organizacji imprezy okolicznościowej;
 •  zwolnienia z VAT odnośnie do usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK;
 • ustalenie wartości początkowej stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku od przychodów z budynku zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy CIT.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 •  momentu zaliczenia strat w środkach obrotowych z tytułu wyłudzonych kredytów/pożyczek do kosztów uzyskania przychodów banku;
 • skutków podatkowych w PCC zapłaty wynagrodzenia zmiennego wynikającego z umowy sprzedaży akcji;
 • skutków podatkowych w VAT wdrożenia systemu dofinansowania do zestawów obiadowych dla pracowników;
 • kwestii ustalenia czy czynności realizowane na podstawie umów dystrybucji, stanowią transakcję kontrolowaną zawartą z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych;
 •  kwestii określenia czy orzeczone przez sąd wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane podlega podatkowi VAT;
 • kwestii opodatkowania VAT realizowania na rzecz województwa zadań polegających na wspieraniu i promowaniu jego rozwoju poprzez wprowadzenie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju województwa.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_10_12_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085