PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • merytorycznej oceny przez organ podatkowy przyjęcia przez podatnika klasyfikacja PKWiU towaru lub usługi dla celów VAT;
 • wypłaty zysku przez spółkę w rozumieniu przepisów dotyczących cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii uznania za dostawę towarów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności w zamian za uiszczenie opłaty;
 • kwestii zgodności z Konstytucją RP art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych, związanych z budową dworca lokalnego;
 • wyliczenia limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT bez uwzględnienia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z działalności wolnej od podatku;
 • wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej a zmiana lub odnowienia umowy leasingu;
 • korekty podatku bankowego (deklaracji na podatek bankowy) w przypadku zmiany zasad rachunkowości o skutku retrospektywnym;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconej wykonawcy robót w związku z rezygnacją z części robót;
 • przedawnionej wierzytelność odsetkowej;
 • kwestii odliczenia VAT od wydatków na infrastrukturę drogową;
 • zakresu prawa do rozliczenia na gruncie VAT prowizji banku z tytułu usług faktoringu odwrotnego;
 • twórczego charakteru działalności B+R.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_03_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966