PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • uznania wydatków ponoszonych na organizację spotkań integracyjnych w zakresie dotyczącym osób zatrudnionych na umowach B2B za koszty uzyskania przychodów;
 • mechanizmu podzielonej płatności w przypadku rat leasingowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy VAT importu przez gminę usług programu międzynarodowej matury od organizacji International Baccalaureate;
 • możliwość odrębnego ustalenia tzw. prewspółczynnika dla nabycia towarów i usług wykorzystywanych w sektorach wyodrębnionych z całokształtu działalności gminy, która odstępuje od stosowania rozporządzenia wykonawczego;
 • skutków podatkowych na gruncie CIT najmu grodzic (urządzeń/elementów budowlanych) przez firmę niemiecką na rzecz polskich kontrahentów,
 • skutków podatkowych w CIT substytucji, wygaśnięcia gwarancji oraz dokonania wzajemnych rozliczeń z francuską spółką powiązaną w związku z emisją euroobligacji;
 • kwestii odliczeń kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową w związku z realizacją usług dotyczących projektów na rzecz innych spółek PGK rozliczanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych;
 • skutków podatkowych w CIT sprzedaży przez bank objętych obligacji korporacyjnych na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego za cenę odzwierciedlającą ich bieżącą wartość ekonomiczną niższą od wydatków poniesionych na ich objęcie;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w PIT ustania wspólności majątkowej małżeńskiej odnośnie do posiadanych nieruchomości;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego oraz ustalenie właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote w celu określenia podstawy opodatkowania VAT;
 • rozpoznania importu usług w związku z nabyciem usługi przeprawy promowej;
 • kwestii opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową;
 • spółki komandytowej jako płatnik CIT od dochodów z zysków kapitałowych wypłacanych wspólnikom.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_04_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966