PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • interpretacji straty podatkowej w kontekście zwolnienia ze sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
 • braku możliwości wydawania przy sprzedaży bonów MPV faktury zaliczkowej klientom, a po realizacji bonu dokonania korekty zgodnie ze stawkami dostarczonych usług.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu pojęcia „usługa restauracyjna”, do której zastosowanie ma obniżona stawka VAT;
 • kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów z objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowych;
 • zasad ustalenia dochodu z tytułu spłaty nabytych w pakiecie wierzytelności;
 • przesłanek uznania składników majątkowych za przedsiębiorstwo (ZCP) na gruncie ustawy VAT;
 • ustalenia czy dostarczenie specjalistycznego systemu umożliwiającego wykonywanie czynności związanych z zaprezentowaniem oferty banku stanowi usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów lub pożyczek, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT;
 • kwestii ustalenia dochodu z kwalifikowanego IP, o którym mowa w art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową;
 • zasada opodatkowania VAT usług doradczych;
 • braku opodatkowania VAT otrzymanej rekompensaty (pokrycia ujemnego wyniku finansowego netto) w związku z realizacją zadań w zakresie zarządzania obiektami sportowymi;
 • uznania proporcjonalnego zwrotu prowizji będącej przychodem lub opłaty przygotowawczej dokonywanej na bieżąco na skutek wcześniejszej spłaty kredytu jako kosztu uzyskania przychodów;
 • przesłanki uznania czy spółka holenderska posiada na terytorium Polski zagraniczny zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT oraz art. 5 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_05_05_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839