PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ustalenia miejsca opodatkowania VAT usług logistyczno-magazynowych;
 • ustalenia czy silosy, rozumiane jako obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich (zboże, pasze, cement itp.), mogą w praktyce występować zarówno jako budynek bądź budowla.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii zwrotu proporcjonalnie wyliczonej akcyzy z tytułu eksportu zarejestrowanego samochodu osobowego w stosunku do okresu jego użytkowania na terytorium kraju;
 • zasad opodatkowania VAT usługi odpłatnego wypożyczenia rowerów miejskich;
 • skutków podatkowych w VAT nabycia laptopów w celu realizacji zadań własnych gminy;
 • ustalenia czy usługi polegające na szerzeniu na terytorium danego kraju akcji informacyjnej na temat produktów polskiej spółki mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • kwestii obowiązków spółki akcyjnej jako płatnika w związku z wypłatą na podstawie uchwały środków finansowych z zysku spółki na rzecz fundacji, która nie jest jej akcjonariuszem;
 • kwestii oceny czy wydatki poniesione na zapłatę wynagrodzeń podwykonawców generalnego wykonawcy w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora, o której mowa w art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego stanowią koszty uzyskania przychodu;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • uznania prowizji wypłacanej administratorowi grupy zakupowej jako koszt uzyskania przychodów;
 • wyłączenia z opodatkowania VAT opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz zasady dokumentowania ww. czynności;
 • ustalenia czy wydatki na naprawy powypadkowe samochodów osobowych klientów objętych umowami o zarządzanie flotą pojazdów stanowią koszt podatkowy;
 • przesłanek skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy CIT w ramach działalności związanej z tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne oraz seriali;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT odnośnie do zysku wypłaconego na rzecz komandytariusza.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_05_17_Przekrój Podatkowy

KONTAKT


Maciej Grochulski

Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085


Tomasz Jankowski

Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553