PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • miejsca opodatkowania VAT usług elektronicznych;
 • przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w świetle art. 90 ust. 1 Dyrektywy 112;
 • „ustawy”, o której mowa w art. 30f ust. 7 ustawy PIT jako aktu prawnego (ustawa), właściwego dla formy prawnej, w jakiej działa zagraniczna spółka kontrolowana;
 • ustalenia czy koszty opłat dodatkowych, którymi spółka rekompensuje bankowi kredytującemu koszty wpłacanych przez bank na rzecz BFG składek, mogą stanowić koszt podatkowy kredytobiorcy;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niemiecki podatek od nabycia nieruchomości zapłacony w związku z nabyciem udziałów w niemieckiej spółce;
 • ustalenia czy rekompensaty wypłacane przez Prezesa URE są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii podlegania opodatkowaniu VAT i sposobu refakturowania podatku od nieruchomości;
 • obowiązków płatnika w związku z wypłatą zysku na rzecz wspólników spółki komandytowej (podatnika CIT);
 • kwalifikacji wydatków do kosztów kwalifikowanych. Przesłanki uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT;
 • stosowanie w ewidencji VAT (JPK) oznaczenia TP w przypadku działalności gminy;
 • kwestii ustalenia czy opłata ostrożnościowa uiszczona przez bank w listopadzie 2016 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_06_28_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553