PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • przesłanek uznania dostawy składników majątkowych za przedsiębiorstwo na gruncie VAT;
 • kwalifikacji silosów jako budynków albo budowli.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku prawa do odliczenia VAT od wydatków na najem jachtu wykorzystywanego jako biuro;
 • momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu prowizji należnej w związku z zawartą umową pożyczki;
 • warunków uznania ewidencji do skorzystania z preferencji IP Box za prawidłową w rozumieniu art. 30cb ustawy PIT;
 • możliwości odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych poniesionych w miesiącach, w których korzystanie ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT w oparciu o posiadane zezwolenia strefowe, nie było możliwe z uwagi na wyczerpanie limitu zwolnienia;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • uznania realizacji projektu polegającego na przygotowaniu i uruchomieniu linii produkcyjnej za świadczenie usług oraz kwestii ustalenia miejsca świadczenia ww. usług na gruncie VAT;
 • obowiązku stosowania oznaczeń „TP” w prowadzonej ewidencji VAT;
 • nieuznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę zaległych zobowiązań poprzedniego dzierżawcy;
 • kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy CIT;
 • przesłanek zastosowania 0% stawki VAT przez spółkę brytyjską, sprzedającą swoim kontrahentom określone towary zakupione od polskiego producenta;
 • przychodu podatkowego z tytułu zrealizowanych przez ZOZ nadwykonań oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń medycznych z tytułu nadwykonań.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_07_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553