PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • odliczenia VAT od wykazanego z opóźnieniem importu usług;
 • wypłaty przez spółkę komandytową zatrzymanych zysków z lat ubiegłych, która nie podlega ponownie opodatkowaniu.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii możliwości zastosowania instytucji „wymiany udziałów” odnośnie do spółki w organizacji;
 • możliwości odliczenia w roku podatkowym 2018 i w latach następnych, nieodliczonych kwot dywidend otrzymanych w latach 2015 – 2017, od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej;
 • kwalifikacji odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu zakupu udziałów w świetle art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy CIT;
 • wozu wiertniczego i samojezdnej ładowarki, które stanowią urządzenia przemysłowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • wymogów dotyczących prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy PIT;
 • kwestii obowiązku skorygowania faktury dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej za którą dokonano przedpłaty, w przypadku cesji umowy sprzedaży;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz kursu do przeliczania waluty obcej w przypadku usługi transportowej;
 • skutków podatkowych w PIT dotyczących zmiany udziału w zysku spółki jawnej w trakcie roku podatkowego;
 • kwestii zastosowania stawki VAT 0% dla dostawy towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego, w sytuacji gdy na tych towarach wykonywane będą usługi na terytorium kraju;
 • odpłatnego przekazania kodów rabatowych jako czynności podlegającej opodatkowaniu VAT;
 • rozliczania VAT w związku z cesją i wdrożeniem domen internetowych;
 • odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki umownej jako niepodlegającego opodatkowaniu VAT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_08_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966