PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • przesłanek uznania, że spółka ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, w świetle art. 11 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011;
 • braku obowiązku sporządzania/dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych przez podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji oraz podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych jedynie do transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi siedzibę w tzw. raju podatkowym.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu pojęcia „usługa restauracyjna”, do której zastosowanie ma obniżona stawka VAT;
 • możliwości uznania firmy świadczącej prace adaptacyjne na rzecz wynajmującego nieruchomość za jego podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy VAT;
 • kwestii oceny czy wydatki na nabycie wierzytelności własnej wniesionej do spółki w celu pokrycia kapitału stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia udziałów;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej będącej konsekwencją zatajonych przed spółką zmian wprowadzonych za zgodą zamawiającego przez poprzedniego usługodawcę;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) oraz kwalifikacji wydatków do kosztów kwalifikowanych;
 • kwestii opodatkowania VAT pobieranych opłat od gości hotelowych z tytułu zniszczeń, ponadnormatywnego sprzątania, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu wypożyczonego;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19;
 • przesłanek zwolnienia z VAT usług świadczonych przy realizacji badania klinicznego;
 • kwestii rezygnacji ze zwolnienia z VAT, gdy złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania nastąpiło w treści aktu notarialnego;
 • prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz inwestycyjny w przypadku założenia więcej niż jednego rachunku inwestycyjnego (w tym rachunku walutowego).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_08_09_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553