PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • alokowania do źródeł przychodu odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów;
 • zasad rozliczenia na gruncie VAT zwiększenia wynagrodzenia za usługi z mocą wsteczną.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanki opodatkowania VAT otrzymanej przez instytut dotacji z NCBR;
 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną na rzecz oddziału spółki niemieckiej w Polsce;
 • kwestii wykładni pojęcia właściciela należności licencyjnych, o którym stanowi art. 12 ust. 2 polsko-meksykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • kwestii dokonania retrospektywnej zmiany zasad (polityki) rachunkowości w świetle przepisów ustawy  o podatku od niektórych instytucji finansowych;
 • kwestii ustalenia przychodu z parkingu z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 6 ustawy CIT ora metody obliczenia proporcji z uwzględnieniem odpłatnie udostępnionej powierzchni użytkowej parkingu;
 • braku prawa do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT odnośnie do usług pośrednictwa w zakresie leasingu;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • miejsca opodatkowania VAT sprzedaży firmie holenderskiej towaru (czosnku) zakupionego w tranzycie i przechowywanego na terytorium Holandii;
 • rozliczenia VAT w związku z odpłatną cesją kontraktów na świadczenie pracy tymczasowej;
 • rozliczenia CIT w związku z otrzymaniem z FGŚP świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w SSE;
 • kwestii obowiązków płatnika z tytułu nagród w akcjach marketingowych, akcjach promocyjnych, loteriach w przypadku gdy uczestnikami są przedsiębiorcy będący podatnikami podatku CIT;
 • zasad rozliczania na gruncie ustawy CIT nabycia i sprzedaży kryptowalut;

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_08_23_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966