PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • wnioskowania o zwrot różnicy podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej w przypadku wykazania w deklaracji VAT po stronie VAT należnego wyłącznie importu usług;
 • podatku u źródła z tytułu wynagrodzenia przedstawiciela handlowego;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • możliwości wyłączenia z przychodów „kwoty różnicy ceny” oraz „rekompensaty finansowej” przyznanych w związku ze sprzedażą energii elektrycznej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy CIT;
 • kwestii uznania wdrażania nabywanych przez spółkę systemów informatycznych za prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek oraz opłaty prolongacyjnej w związku z obowiązkiem zwrotu dofinansowania;
 • sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia autorskiego za przeniesienie autorskich praw majątkowych jako warunku zastosowania 50% podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • zasad opodatkowania VAT zaliczki wypłaconej na rzecz spółki na poczet nabycia nieruchomości;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży ochrony serwisowej;
 • podstawy opodatkowania VAT dla sprzedaży lokalu wraz z dodatkową opłatą;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odsetek naliczonych przeniesionych do banku hipotecznego w ramach odpłatnego zbycia portfela kredytowego;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej równowartości sumy gwarancyjnej na rzecz gwaranta (ubezpieczyciela), wypłaconej z tytułu rękojmi i mającej za zadanie pokrycie kosztów wykonawstwa zastępczego zamawiającego.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_09_06_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839