PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zwolnienia z VAT usługi najmu mieszkaniowego na rzecz podmiotu gospodarczego.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu przedmiotowego pojęcia „wykorzystywanych w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika”;
 • ukonstytuowania na terenie Polski zakładu spółki niemieckiej w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT i art. 5 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • kwestii ustalenia czy wypłaty z fundacji rodzinnej na rzecz fundatora jako beneficjenta stanowią dywidendę, o której mowa w art. 30f ust. 5 pkt 1 ustawy PIT;
 • objęcia zakresem art. 17 ust. 1e pkt 3 ustawy CIT alternatywnej spółki inwestycyjnej;
 • zasad opodatkowania VAT baterii do aparatów słuchowych;
 • kwestii ustalenia czy przychody i koszty wolne od podatku powinny być uwzględnianie do celów art. 15c ust. 1 i 3 ustawy CIT,

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT w przypadku wywozu towarów przez nabywcę przy użyciu własnego środka transportu;
 • zasad rozliczenia CIT z tytułu premium component;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących transakcji zrealizowanych przy użyciu kart paliwowych;
 • obowiązku przekazywania informacji o cenach transferowych i składania jej w odniesieniu do zawieranych transakcji przez każdą ze spółek tworzących PGK odrębnie;
 • zasad kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • warunków zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy CIT, odnośnie do spółki komandytowej.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_10_18_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839