PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • rekomendacji Ministerstwa Finansów w zakresie zasad i sposobów wypełniania informacji o cenach transferowych;
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku samochodów podlegających zmianom konstrukcyjnym.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • miasta pobierającego opłaty za udostępnianie kanału technologicznego umiejscowionego w drodze publicznej, które nie jest podatnikiem VAT;
 • kwestii zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT na gruncie umowy leasingu;
 • dostawy anteny satelitarnej, która nie stanowi elementu kompleksowej usługi telewizyjnej;
 • rozliczeń między liderem konsorcjum i konsorcjantami, które nie stanowią usługi w rozumieniu ustawy VAT;
 • braku możliwości uznania na podstawie art. 199a § 1 OP, że wkład pieniężny jest wkładem niepieniężnym;
 • zasad opodatkowania PIT wspólnika spółki cichej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego;
 • rozliczenia VAT w związku z dostarczeniem przez spółkę kruszywa do budowy drogi przez gminę;
 • pakowania i transportu jako elementów dostawy towarów;
 • kwestii stosowania wyłączenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT do wydatków na licencję techniczną;
 • poboru podatku u źródła od płatności z tytułu polis ubezpieczeniowych oraz usług brokerskich.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_10_25_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966