PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • kryteriów uznania kotłowni gazowych za stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa zakład energochłonny, mogący korzystać ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych;
 • brak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT do przychodów z praw majątkowych uzyskanych na podstawie umowy zlecenia.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wykładni art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w odniesieniu do usług pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto wierzytelności (z podatkiem VAT);
 • nie podlegania opodatkowaniem VAT wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości bez zgody gminy;
 • możliwości stosowania w jednym roku podatkowym ulgi B+R i preferencji podatkowej z IP Box.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zakresu przedmiotowego pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym;
 • nieuznania podmiotu działającego w imieniu franczyzobiorców za podatnika VAT z tytułu usług krótkotrwałego najmu hulajnóg, będących własnością franczyzobiorców;
 • skutków podatkowych w CIT wypłaty przez spółkę exit fee w związku z transferem biznesu;
 • wydatków związanych z wyposażeniem lokali mieszkalnych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży;
 • zasad rozliczenia VAT w związku z wykonaniem umowy konsorcjum;
 • korekty wystawionej faktury VAT, w sytuacji gdy dostawa nie została zrealizowana.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_12_28_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553