PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • prawa dokonania korekty przychodów w związku z udzielanymi rabatami pośrednimi związanymi z obniżką cen;
 • braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez fundusz inwestycyjny.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym po likwidacji jednej działalności i rozpoczęciu innej;
 • kwestii stosowania art. 7b ust. 1 pkt 5 ustawy CIT do zbycia wierzytelności na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2018 r.;
 • nieodpłatnego poręczenia, które może stanowić „transakcję” w rozumieniu art. 9a ustawy CIT;
 • przepisu art. 16i ust. 5 ustawy CIT, który nie wprowadza zakazu dokonywania zmian stawek amortyzacji za lata wcześniejsze;
 • sposobu obliczenia proporcji, o jakiej mowa w art. 15 ust. 2-2b ustawy CIT, w sytuacji otrzymania dywidend od spółek z grupy kapitałowej;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia stałej placówki, o której mowa w art. 14 ust. 1 polsko-luksemburskiej UPO;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT odnośnie do środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala otrzymanych od podmiotu tworzącego;
 • obowiązków płatnika na podstawie art. 26aa ust. 1 ustawy CIT w przypadku zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej;
 • zasad wyliczenia różnic kursowych z tytułu importu towarów;
 • kwestii opodatkowania ryczałtem „ukrytych zysków” w świetle art. 28m ustawy CIT;
 • kwestii posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski w świetle przepisów ustawy VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_02_14_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966