PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • możliwości skorzystania ze zwolnienia ze sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 11n  pkt 1 Ustawy CIT w przypadku transakcji kontrolowanej realizowanej ze spółką zależną, która dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
 • odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów uznawanych za służące wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • ustalenia czy usługa najmu szyldów SKOK jest usługą reklamową wymienioną w art. 15e ust. 1 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT przejęcia długu z tytułu umowy kredytowej;
 • skutków podatkowych w CIT przystąpienia do długu za wynagrodzeniem;
 • kwestii ustalenia czy zobowiązanie się fundatora w akcie założycielskim do wnoszenia w przyszłych latach wpłat na rzecz fundacji ma charakter darowizny podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • przesłanki powstania na terytorium Polski zagranicznego zakładu podatkowego w związku z zatrudnieniem w Polsce pracownika świadczącego usługi na rzecz spółki w świetle polsko-węgierskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sposobu rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na fit-outy pierwotne i wtórne;
 • kwestii ustalenia czy opłata dystrybucyjna stanowi przychody z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii stosowania art. 108 ust. 1 ustawy VAT do transakcji udokumentowanej za pomocą faktury przesłanej w formie elektronicznej lub papierowej oraz udostępnionej dodatkowo nabywcom na portalu oraz możliwości anulowania faktury;
 • uznania voucherów/kart podarunkowych za bon różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 44 ustawy VAT oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego;
 • sposobu rozliczania strat podatkowych poniesionych przez spółkę w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości netto wynagrodzenia (za zwolnienie z obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lokalu), udokumentowanego fakturą wystawioną przez wynajmującego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_02_21_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085