PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo pytanie prejudycjalne NSA oraz zagadnienia związane z projektem objaśnień podatkowych wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustalenia czy doładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym stanowi świadczenie usług czy dostawę towaru – pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE;
 • pośrednich transakcji rajowych w kontekście cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • ustalenia czy opłata zastępcza pobierana przez dom maklerski prowadzący obrót energią elektryczną wchodzi do podstawy opodatkowania VAT;
 • kwestii powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT w zw. z art. 5 ust. 5 polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • kwestii możliwości pełnego zaliczenia wydatku z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT do kosztów uzyskania przychodów;
 • ustalenia czy Bank, zbywając w drodze cesji portfel wierzytelności kredytowych, przestaje być kredytodawcą, a zatem nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii uznania za koszty uzyskania przychodów kwot pieniężnych wypłacanych na rzecz klientów tytułem odszkodowań za szkody powstałe z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki;
 • kwestia powstania w Polsce zakładu spółki niemieckiej jako przedsiębiorstwa zagranicznego;
 • kwalifikacji płatności z tytułu exit fee do kosztów uzyskania przychodów;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zwrotu równowartości przyznanych abonentowi ulg w przypadku jednostronnego, dokonanego przez abonenta lub z winy abonenta, przedterminowego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • niewliczania kosztów transportu do podstawy opodatkowania VAT sprzedawanych towarów, jeżeli transport jest wykonywany na podstawie odrębnego zlecenia;
 • obowiązku rozliczenia podatku VAT w ramach importu usług w związku z wnoszeniem składki członkowskiej przez ministerstwo.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_03_07_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839